Stiwdio Aran

Gwasanaethau Stiwdio

Stiwdio Masnachol yn Eryri

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau - adnoddau recordio stiwdio gerddorol, cyhoeddi cerddoriaeth, trosleisio, recordio ar leoliad a mwy.

STIWDIO ARAN

Stiwdio recordio yn Eryri wedi'i adeiladu yn bwrpasol. Gwnewch eich recordiad mewn amgylchedd hamddenol a chreadigol.

Recordiau Aran

Label recordio annibynnol, rydym yn cynnig pecynnau recordio hyblyg sy'n cynnwys cynhyrchu, dylunio gwaith celf, dyblygu, dosbarthu trwy'r siopau, archebion post a digidol.

Cyhoeddiadau Aran

Gyda blynyddoedd lawer o arbenigedd mewn hawliau eiddo deallusol, gadewch i ni gefnogi eich creadigrwydd a sicrhau eich breindaliadau.

Llais i Lun

Gall ein hystafell ‘fyw’ ynysig acwstig gynnwys popeth o un adroddwr i grŵp o actorion.

Recordio ar Leoliad

Rydym yn defnyddio rhwydwaith o neuaddau ac eglwysi ag acwsteg addas i ddarparu lleoliad cyfleus a phriodol i’n cleientiaid.

Cerdd Emyr Rhys

Cyfansoddiadau gwreiddiol a threfniannau wedi'u paratoi yn arbennig, ar draws ystod eang o arddulliau cerddorol.

Ubergroove

Rhowch y ffync yn eich digwyddiad gyda'r band byw cyffrous hwn.