Artistiaid

Plu’r Gweunydd

15 Rhagfyr 2023

Siwan Llynor – Plu’r Gweunydd Mae’n debyg mai fel actores yr adnabyddir Siwan Llynor yn bennaf. Dros y pum mlynedd ddiwethaf mae gwylwyr S4C wedi mwynhau dilyn hynt a helynt […]

Pwy Wyt Ti?

20 Tachwedd 2023

EP cyntaf yr artist ifanc o Gaernarfon yn dangos cyfoeth ei allu cerddorol Er mae EP gyntaf Alis Glyn yw’r casgliad yma, mae’n hir ddisgwyliedig. Mae’n ffrwyth dros flwyddyn o […]

O’r Dyffryn i Dre

10 Hydref 2021

Phil Gas ar Daith o’r Cyfnod Clo Mae taith yr albwm newydd, fel nifer o recordiau dros y cyfnod diwethaf wedi bod yn llwybr troellog iawn. Ers rhyddhau’r record hir […]

O Dan yr Wyneb

10 Hydref 2021

Bydd ail albwm Emma Marie yn cael ei ryddhau ar Hydref y pumed ar hugain 2021 ac mae’r albwm yma dipyn yn wahanol i’r cyntaf – ‘Deryn Glan i Ganu’ […]

Ar gyfer heddiw’r bore

24 Tachwedd 2020

Mae ‘Ar Gyfer Heddiw’r Bore’ yn garol plygain Gymraeg, gyda’r geiriau wedi eu sgwennu gan David Hughes (Eos Iâl) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cafodd recordiad enwog iawn ohoni […]

Y fi yw’r goeden

7 Hydref 2020

Yn dilyn llwyddiant ei record hir gyntaf ‘Deryn Glân i Ganu’ yn 2018 mae Emma Marie wedi bod yn brysur iawn yn canu ar hyd a lled y wlad. Mae […]

Awyr lach

24 Tachwedd 2015

Chwa o ‘Awyr Iach’ gan y cerddor Ynyr Llwyd Hamddena yn yr awyr iach yng nghanol prysurdeb bywyd yw ysbrydoliaeth y cerddor proffesiynol o Ddyffryn Clwyd, Ynyr Llwyd, wrth iddo […]

Ffrindiau’r Wyddor

24 Tachwedd 2009

Dewch i ganu a chwarae gyda…. Ffrindiau’r Wyddor Casgliad o ganeuon amrywiol sy’n cyflwyno llythrennau’r wyddor Gymraeg mewn modd ysgafn, syml a hwyliog. Mae pob llythyren yn gysylltiedig a chymeriad […]

Cilfach

24 Tachwedd 2008

Mae’r cyfansoddwr caneuon ifanc Ynyr Llwyd yn ail-sefydlu rôl y piano Ar 6ed Hydref, bydd Recordiau Aran yn rhyddhau ‘Cilfach’, EP cyntaf y canwr/cyfansoddwr Ynyr Llwyd. Mae’r caneuon ar yr […]