Voice_over_work
Troslais

Llais i Lun

Rydym yn cynnig gwasanaeth llais i lun neu ‘droslais’. Mae hyn yn gwneud defnydd gwych o’n hystafell ‘fyw’ acwstig sy’n gallu cynnwys popeth o un adroddwr i grŵp o actorion. Rydym yn arbenigo mewn trosleisio Cymraeg a gallwn ddod o hyd i wasanaethau cyfieithu a rhestr o artistiaid llais dwyieithog.

  • Trosglwyddo ffeil trwy ftp
  • Golygu digidol
  • Cerddoriaeth, fx a dylunio sain pwrpasol
  • Peiriannydd profiadol, dwyieithog sy'n gallu cynnig adborth a chefnogaeth
  • Cyfleusterau cegin, toiled a swyddfa am ddim
  • Parcio oddi ar y ffordd
  • Monitro sesiynau o bell trwy Skype, Teams neu Google Meet
  • Pob ffeil wedi'i hallforio fel 24bit/48KHz BWV (Fformat 'Wave' Darlledu)
  • Golygu metadata y ffeiliau i ofynion y cleient